Tomek

Tomek jest trenerem – praktykiem. Od ponad 20 lat menedżer w sektorze usług finansowych oraz przemyśle. Najpierw  w PKO BP, następnie przez wiele lat w Grupie Kapitałowej Stoczni Gdynia S.A., zaś obecnie jako zarządzający w spółce ochrony. Wieloletni współpracownik trójmiejskich uczelni wyższych – Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiej Akademii Bankowej, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej.

Specjalizacja: Produkty rynków finansowych, Finanse Międzynarodowe, Zarządzanie ryzykiem, Rynek walutowy, reorganizacja strategiczna i restrukturyzacja. Prowadził szkolenia i praktyki dla wielu firm z sektora MSP oraz holdingów krajowych.

Tomek posiada szerokie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz outsourcingu. Jego specjalizacje to:
– konsultant szkoleń dla SME;
– prowadzący szkolenia i konsultacje indywidualne dla zwalnianych pracowników z zakresu poszukiwania pracy oraz zakładania i wspierania działalności gospodarczej;
– autor programów outplacementu grupowego i indywidualnego;
– doradca w opracowywaniu i wdrażaniu programów restrukturyzacyjnych w SME;
– zarządzający projektami.
Autor kilkunastu artykułów prasowych z dziedziny finansów osobistych i korporacyjnych, publikowanych na łamach dzienników ogólnopolskich i lokalnych.