Radek

Radek jest z wykształcenia magistrem ekonomii w zakresie finansów i bankowości. Od 2001 roku jest  konsultantem, trenerem i business coachem. Specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; dba o zapewnienie wysokiej merytorycznej jakości szkoleń i prac doradczych.

Opracowuje dynamiczne moduły szkoleniowe; bierze udział w opracowaniu narzędzi i prowadzeniu audytów personalnych, a w tym opracowanie i weryfikację narzędzi badania kompetencji z punktu widzenia biznesu; posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wydziale psychologii.

Radek opracowuje  i prowadzi szkolenia: Skuteczna komunikacja, Wywieranie wpływu i techniki argumentowania, Zarządzanie zespołami, Zarządzanie zmianą, Negocjacje handlowe, Zarządzanie Zespołem Sprzedażowym, Merchandising, Sprzedaż, Prezentacje handlowe, Organizacja Czasu Pracy, Obsługa Klienta – trudne rozmowy, Coaching Rozwojowy, Coaching menedżerski.