Adw. dr Damian

Damian jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1999 r.), a od 2002 r. doktorem nauk prawnych (rozprawa doktorska pt. „Zamówienia publiczne jako forma ochrony gospodarczych interesów państwa”). Od 2004 r. jest także radcą prawnym oraz adwokatem.
Wykładowca na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, członek Kolegium Redakcyjnego prawniczego miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, w którym prowadzi stałą rubrykę „Prawnik podpowiada”, członek Zespołu Wizytatorów przy Izbie Adwokackiej w Warszawie na kadencję w latach 2010-2013, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2010 r. w Warszawie,
Opracowuje komentarze prawnicze dotyczące zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi dla Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcji Publikacji Elektronicznych.

Od 2001 r. prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych.
Jest autorem ponad 50 artykułów głównie z zakresu zamówień publicznych opublikowanych m.in. w prawniczych miesięcznikach: „Państwo i Prawo”, „Prokuratura i Prawo”, „Gazeta Sądowa”, „Palestra” i „Zamówienia Publiczne. Doradca” oraz w czasopiśmie „Dziennik Gazeta Prawna”.