Agata

Agata jest absolwentką polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dyplomowany mediator i negocjator. Ukończyła Zarządzanie Projektem na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie biznesowe. Pracowała 10 lat w PKN ORLEN w Biurze PR, zarządzając komunikacją korporacyjną (PKN ORLEN i Grupy ORLEN w kraju i poza granicami), tworząc strategie wizerunkowe Koncernu i nadzorując strategie PR Grupy kapitałowej ORLEN (47 spółek).

Współpracuje z firmami w szczególności w zakresie komunikacji marketingowej, CI oraz kultury organizacyjnej.
Jest ekspertem w zakresie Corporate Social Responsibility.

• Współtworzyła Fundację ORLEN – Dar Serca i zasiadała w jej zarządzie
• Była Członkiem Rady Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka
• Współtworzyła Kodeks Etyczny PKN ORLEN i przewodniczyła Zespołowi ds. Etyki
• Była Członkiem Zespołu ds. polityki dobroczynnej

Posiada doświadczenie w realizacji projektów dla miast i regionów dzięki współpracy z UNDP i budową Zrównoważonej strategii rozwoju Miasta Płocka, budową partnerstw publiczno-prywatnych, tworzenia platform dialogu społecznego jako platformy opiniotwórczej przy podejmowaniu strategicznych decyzji samorządowych.
Uczestniczyła jako ekspert w projekcie PI Team Building Platform. Zwiększanie potencjału innowacyjnego firmy poprzez wykorzystanie Grywalizacji- HR  realizowanym przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.