Dr Maria

Maria jest prawnikiem, adiunktem w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005-2008 wicedyrektor Instytutu Dziennikarstwa ds. dydaktycznych. Obecnie kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (UW).

Maria specjalizuje się w prawie prasowym, w szczególności zaś problematyce związanej z ochroną dóbr osobistych w kontekście działalności mediów. W tym zakresie prowadzi szkolenia zarówno dla dziennikarzy, jak i osób współpracujących z mediami tj. rzeczników prasowych, pracowników biur informacji w administracji publicznej oraz firm sektora prywatnego. Autorka „Podstaw prawa dla dziennikarzy”.