Joseph

Joseph jest magistrem historii, absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,  z pasji i doświadczenia trener od 5 lat.

Posiada tytuł Master NLP, zdobyty w Instytucie Neurolingwistyki  Andrzeja Batki. W firmie Seagram Polska, w której pracował od roku 1997 był przygotowywany do roli trenera wewnętrznego w ramach indywidualnej ścieżki kariery (liczne szkolenia).

Będąc menedżerem (na różnych stanowiskach) w Wyborowa S.A. ściśle współpracował  z Dyrektorem ds. Szkoleń w ramach projektu rozwoju pracowników. Jako Dyrektor ds. Rozwoju Działu Sprzedaży i Szkoleń (później zastępca Dyrektora Handlowego)  w Janus S.A. odpowiadał za restrukturyzację  i  rozwój grupy sprzedażowej (70 osób-handlowcy i menedżerowie). Zarządzał, prowadził rekrutacje i szkolenia. Stworzył program produktów własnych. Jako trener zrealizował samodzielnie ponad 650 dni szkoleniowych ( w tym ponad 220 coachingów handlowych w terenie).

Opracowuje  i prowadzi szkolenia: Negocjacje handlowe, Sprzedaż, Budowanie Relacji z Klientem , Zarządzanie Sprzedażą (Motywowanie, Rozwój, Kontrola), Zarządzanie Zmianą, Trudne Rozmowy z pracownikami, Merchandising i zarządzanie kategorią, Komunikacja, Zarządzanie Sprzedażą., NLP w biznesie.

Ważniejsze projekty: Janus S.A. – „Akademia Sprzedaży”, Nemiroff Polska Sp. z o.o.- szkolenia i coaching pracowników  działu sprzedaży, Winarium Marek Kondrat i Syn – szkolenia i coaching ,  Avans Sp. z o.o cykl szkoleń handlowych i menedżerskich dla pracowników sieci, Sprint Sp. z o.o., Standardy Sprzedaży- w oparciu o Pro Ego System™- firma AGD.