Strefa wiedzy

Witamy w naszej strefie wiedzy eksperckiej. Zapraszamy do lektury artykułów przygotowanych przez naszych trenerów i konsultantów.

 

Jak skutecznie promować inwestycje?
Agata – konsultant

W dzisiejszych czasach inwestycje są towarem tak deficytowym, że ich promocja wydaje się zbędnym wydatkiem. Inwestorzy wielcy i mali, samorządowi i prywatni nie mają wątpliwości co do korzyści, jakie ich działalność przyniesie lokalnej społeczności. społeczności. Nowe miejsca pracy, poprawa infrastruktury, wyższa atrakcyjność terenów itp. to oczywisty zysk dla mieszkańców.
Tak oczywisty, że niejednokrotnie inwestorzy nie potrafią i nie chcą dostrzec innej perspektywy, a co za tym idzie nie umieją rozmawiać i przekonywać społeczeństwa do swoich racji. W konsekwencji inwestycja choć słuszna i konieczna rodzi niepotrzebne napięcia i protesty. Więcej…

 

Przez pytania do rezultatu
Marzena – psycholog, trener i konsultant

Stereotyp mówi, że sukces w sprzedaży produktu/usługi wiąże się monologiem sprzedającego, który przedstawia swoją ofertę i korzyści z niej płynące. Ale to stereotyp. Tak naprawdę droga do sukcesu w sprzedaży wiedzie poprzez aktywne (uważne) słuchanie i zadawanie pytań. Powinniśmy dążyć do modelu wzorcowego, w którym wartości rozłożone są tak, jak procenty w Zasadzie Pareto, zwanej inaczej Zasadą 80/20. A więc około 20% czasu trwania rozmowy sprzedażowej powinien mówić sprzedający (w tym zadawać pytania), natomiast pozostałe 80% to czas, kiedy klient odpowiada na pytania, poprzez które dokonuje się proces automotywacji do zakupu. Więcej…

 

Innowacje – nic nowego pod słońcem!
Rafał – trener i konsultant

Innowacje towarzyszą człowiekowi od początku świata. Era energii wodnej i żelaza, energii parowej i stali, era elektryczności, elektroniki, lotnictwa, ropy naftowej i produkcji masowej czy wreszcie technologii ITC i internetu to oczywiście skala na poziomie rewolucji w dziedzinie innowacji. Generatorem tego typu zmian jest zawsze wrodzona ludzka ciekawość i dążenie do odkrywania nowego, w celu zmieniania świata i doskonalenia jakości naszego życia. No dobrze, ale co z tego wynika dla współczesnych przedsiębiorstw? Więcej…