Maciek

Maciek jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Manager (członek zarządu, dyrektor zarządzający, dyrektor finansowy) wielu firm. Od ponad 18 lat trener i konsultant – zrealizował wiele projektów doradczych i szkoleniowych w ramach współpracy z wieloma czołowymi polskimi firmami konsultingowymi i szkoleniowymi.

W czasie swojej kariery trenerskiej zrealizował wiele projektów szkoleniowych i strategicznych dla m.in. takich firm i organizacji jak PKN Orlen S.A., PGNiG, Grupa LOTOS, Telekomunikacja Polska S.A., WSK PZL Rzeszów, GK ENERGA, Poczta Polska, EC WYBRZEŻE S.A., PKP, Saur Neptun Gdańsk.

Maciek jest ekspertem w dziedzinach:

  • zarządzania finansami;
  • analizy finansowej funkcjonowania organizacji gospodarczych, oceny ich sytuacji finansowej (w zakresie rentowności, płynności finansowej, efektywności oraz struktury finansowania) oraz raportów dotyczących możliwości i zagrożeń oraz rekomendowanych działań zmierzających do poprawy standingu firmy;
  • analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym również udział w procesie nadzoru i kontroli ich realizacji
    pozyskiwania i optymalizacji źródła finansowania planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych przy wykorzystaniu dostępnych na rynku instrumentów finansowych;
  • analiz kosztów i wyników finansowych firm, sporządzania prognoz, planów finansowych oraz budżetów projektów, jak i funkcjonowania całych firm,
  • restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej, wydzielenia i tworzenia podmiotów gospodarczych;
  • wyceny wartości firm, w tym dla MSP;
  • przygotowania biznes planów.
  • jest także wykładowcą na studiach podyplomowych MBA.